Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató

a SolutionOffice Bt. ügyfelei, ill. a http://www.solkit.hu weboldal látogatói és regisztrált felhasználói részére

 

Adatvédelmi összefoglaló

 Hogyan gyűjtjük, használjuk fel ill. osztjuk meg a személyes adatokat?

 A személyes adatokat különböző módokon gyűjtjük, többek között:

A személyes adatokat az Ön rendeléseinek teljesítésére, tranzakcióinak feldolgozására, valamint arra használjuk fel, hogy reklám- és promóciós anyagokat küldjünk Önnek, továbbá üzleti elemzések és vállalkozásunk fejlesztése érdekében.

Részletesen megtalálja alább a teljes Adatvédelmi Szabályzatban.

Az Ön jogai és választási lehetőségei:

 Önnek bármikor jogában áll adatait módosítani, törölni, azokkal kapcsolatban tájékoztatást kérni, ill. panasszal élni. Ezek módját részletesen megtalálja a teljes Adatvédelmi Szabályzatban.

Bevezetés

 Vállalkozásunk működése és weboldala működtetése során, az oldalon regisztrált személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson.

Ennek keretében teljes mértékben meg kívánunk felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

Adatkezelő:

Név / cégnév: SolutionOffice Kereskedelmi Szolgáltató és Közvetítő Betéti Társaság

 

Benkő-Jung Gabriella ügyvezető

Székhely / levelezési cím: 1174 Budapest, Kölcsey u. 35/a.
E-mail: info@solkit.hu
Telefon: +36 30 754 7233
Adószám: 22238667-2-42
Weboldal megnevezése, címe: www.solkit.hu
Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége:  http://w.solkit.hu/adatvedelem/

Fogalommeghatározások

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait.

Weboldalon történő regisztráció

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel.

A regisztrációs adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai, valamint bizonyos alvállalkozói.Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és a kapcsolattartás miatt. A pontos cégnév és cím a számlázáshoz szükséges, amely jogszabályi kötelezettség.

Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cégnév Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cím Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
E-mail Azonosítás, kapcsolattartás.
Telefon Azonosítás, kapcsolattartás.
Regisztráció időpontja Technikai információs művelet.
IP cím Technikai információs művelet.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

Ön, mint érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljárásra jogosult.

Megrendelés, szállítás

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása, kapcsolatfelvétel, visszaigazoló e-mail küldése, szállítás, garanciális ügyek kezelése. Az Ön megrendelését csak akkor tudjuk teljesíteni, ha megadja kapcsolattartási és számlázási adatait, amelyek feltétlenül szükségesek a kapcsolattartás és számlázás miatt.

A adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Számlázás esetén az adatkezelés jogszabályi előíráson alapul.

Az adatkezelésben érintettek köre a vállalkozás ügyfelei.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai, valamint bizonyos alvállalkozói.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

Számlakiállítás

Az adatkezelés célja számla kiállítása és küldése.

Az adatkezelés jogalapja jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés.

Az adatkezelésben érintettek köre a vállalkozás vevőpartnerei.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai, valamint bizonyos alvállalkozói..

Az adatok tárolási módja: elektronikus és papír alapú.

A számlaadatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását rendelése megküldésével teheti meg.

Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

Hírlevél küldés

A weblap üzemeltetőjeként kijelentjük, hogy az általunk megjelentetett információk és ismertetők során maradéktalanul betartjuk a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Kijelentjük továbbá, hogy hírlevélre történő feliratkozáskor nem áll módunkban a kapcsolattartási adatok valódiságának ellenőrzése és annak megállapítása sem, hogy a megadott adatok magánszemélyre vagy vállalkozásra vonatkoznak. A velünk kapcsolatba lépő vállalkozásokat ügyfél partnerként kezeljük.

Az adatkezelés célja alkalmanként szakmai ismertetők, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek, információk, hírlevelek küldése, amelyekről bármikor következmények nélkül leiratkozhat. Ön akkor is minden következmény nélkül leiratkozhat, ha vállalkozása időközben megszűnt, a vállalkozásból kilépett, vagy valaki az Ön kapcsolattartási adatait közölte velünk.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy a felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató reklámajánlataival, tájékoztatásaival és egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott e-mail címen megkeresse. Ennek következtében a felhasználó hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató e célból a szükséges személyes adatait kezelje.

Tájékoztatjuk, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk, a szükséges adatokat köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Ugyancsak visszavonható a hozzájárulás a kiküldött hírlevelekben megjelenő link alapján.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai, valamint bizonyos alvállalkozói..

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Az adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető a hírlevélben megadott linkeken, valamint e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Tájékoztatjuk, hogy sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az a személyére utaló adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a felhasználónév vagy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan felhasználó nevet vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz. Az e-mail cím – ami a kapcsolattartást szolgálja – feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az Ön részére küldött hírlevél vagy szakmai információ célba érjen.

Sütik (cookie-k)

A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota.

A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.

A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói.

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés jogalapja. A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből.

Az adatok megismerésére jogosul adatkezelők. A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Adattárolás, adatvédelem

Az adatok tárolása és átvitele:  Előfordulhat, hogy az Ön által a megrendelésnél rendelkezésre bocsátott, vagy a weboldalunkon keresztül gyűjtött adatait más országokba továbbítjuk, illetve más országban tároljuk vagy dolgozzuk fel, beleértve az Európai Unión kívül eső országokat is, amelyekben vállalkozásunk harmadik partnereinek létesítményei találhatók.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Ön személyes adatainak belső és külső nemzetközi továbbítása a megfelelő védőintézkedések, nevezetesen az Európai Bizottság által elfogadott szabványos adatvédelmi záradékok alapján történik. Ha további részleteket szeretne megtudni ezekről a védőintézkedésekről, akkor kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a fenti elérhetőségeken keresztül.

Az adatok biztonságának megőrzése:  Az Ön adatainak biztonsága nagyon fontos számunkra, és védőintézkedéseket hoztunk az általunk gyűjtött és harmadik partnereinkkel megosztott adatok integritásának és biztonságának megőrzése érdekében. Azonban nem létezik áthatolhatatlan biztonsági rendszer, és rendszerünk biztonságát 100%-ban nem tudjuk garantálni. Amennyiben az ellenőrzésünk alatt álló adatok a biztonság megsértése következtében sérülnek, ésszerű lépéseket teszünk a helyzet kivizsgálása érdekében, és adott esetben értesítjük azokat a személyeket, akiknek az adatai veszélybe kerülhetnek, valamint további lépéseket teszünk a vonatkozó jogszabályok és rendelkezések értelmében.

Az adatok megőrzése: A személyes adatokat kizárólag addig őrizzük meg, ameddig szükség van rájuk ahhoz, hogy teljesítsük azokat a célokat, amelyekből összegyűjtöttük őket, beleértve a jogos üzleti érdekeinket, valamint a jogi és jelentési kötelezettségek teljesítését.

A személyes adatok megfelelő megőrzési időtartamának meghatározásakor figyelembe vesszük a személyes adatok mennyiségét, jellegét és érzékenységét, a személyes adatok jogosulatlan használatából vagy nyilvánosságra hozatalából eredő károkat, a személyes adatok feldolgozásának célját, valamint az alkalmazandó jogszabályi követelményeket.

Adatfeldolgozók

Kereskedelmi tevékenységünk kifejtéséhez és vállalkozásunk működtetéséhez igénybe vesszük harmadik partnerek (beszállítók, alvállalkozók) szolgáltatását. Ezek többnyire az alábbi cégek:

Klein Zoltán e.v. – tárhelyszolgáltatás

Mail-Chimp – hírlevélküldés

DPD – csomagküldés

Liegl & Dachser – spedíció

A.G.E. Kontroll Kft. – könyvelés

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

 

A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A helyesbítéshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A törléshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A zároláshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A tiltakozáshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu
URL https://naih.hu
koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57”

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az Adatvédelmi Szabályzat változásai

A vállalkozásunkban és tevékenységünkben végbemenő esetleges változások alapján időről időre frissíthetjük szabályzatunkat, ezért javasoljuk, hogy aktuális esetben újra olvassa el azt.

A változtatás dátumát a „Módosítás hatálybalépése” pontban látja.

Ha a módosítással nem ért egyet, kérjük, törölje regisztrációját. Szolgáltatásaink további igénybe vétele esetén abból indulunk ki, hogy a módosítással egyetért.

Az Adatvédelmi Szabályzat hatálybalépése: 2018. május 24.

Módosítás hatálybalépése: 2021.szeptember 27.